Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Μυτιλήνης Βοστάνειο

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Μυτιλήνης Βοστάνειο αποκτά ένα σημείο πρόσβασης για όλους τους εργαζόμενους που θέλουν να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις.