Συνέντευξη Τύπου Σύλλογου Εργαζομένων Νοσοκομείου Μυτιλήνης