ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ 4: ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
Στη μονάδα εμφραγμάτων οι εργαζόμενοι έχουν κατά μέσο όρο (17+3) οφειλόμενα ρεπό.
Ταυτόχρονα υπάρχουν συσσωρευμένες άδειες του 2017 που με την υπάρχουσα δυνατότητα
θα τελειώσουν το Μάιο του 2018. Από τον Ιούλιο του 2017 έχουμε στείλει σχετικό έγγραφο
στη Διοίκηση (ΙΟΥΛΙΟ 2017) για αποτύπωση του νοσηλευτικού προσωπικού και έλεγχο
της κατανομής του , ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει όντως πρόβλημα από έλλειψη προσωπικού,
την κακή διαχείριση ή σε ποιο βαθμό ευθύνεται ο κάθε παράγοντας .Κυρίως όμως θα γίνει δυνατό
να καταλήξουμε στην αντιμετώπιση των προβλήματα. Επανήλθαμε με έγγραφο (ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017)
καθώς και με συνεχείς οχλήσεις, όμως ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Παρακαλούμε να εξετάσουμε
το θέμα στο ΔΣ ΣΕΡΝΟΜΥ σε συνδυασμό και με τη νέα αναφορά της προϊσταμένης της Μον.Εμφ.
και να απαιτήσουμε τις ενέργειες που πρέπει να κάνει η διοίκηση και η Νοσ. Υπηρεσία ώστε να στελεχωθεί το εν λόγω τμήμα.