Μετακινήσεις κλινικών

ΘΕΜΑ 3: Μετακινήσεις κλινικών
Ενόψει της μετακίνησης κλινικών , τμημάτων και γραφείων στην τελική και μόνιμη τους θέση-
μιας και ολοκληρώνονται τα έργα ανακαίνισης του παλαιού κτιρίου- προτείνουμε στο ΔΣ να ασχοληθεί με το θέμα ,
να ελέγξει τι σχεδιασμός υπάρχει και εάν οι παραχωρούμενοι χώροι καλύπτουν τις ανάγκες, με σκοπό να προληφθούν
προβλήματα και να αντιμετωπιστούν παραλήψεις.