Πληροφορίες

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Μυτιλήνης (Βοστάνειο) ιδρύθηκε το 1983. Η αρχική ονομασία του ήταν " ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ".

Στόχος του σωματείου ήταν η συλλογική υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μελών του μέσω της προώθησης και επίλυσης θεσμικών, εργασιακών και άλλων προβλημάτων τους.

Σε αυτό συμμετείχε το σύνολο του προσωπικού του Νοσοκομείου Ιατρικό , Νοσηλευτικό, Διοικητικό και Τεχνικό.

Οι πρώτες ενέργειες για την ίδρυσή του ξεκίνησαν το Φθινόπωρο του 1983 μέσω ομάδας πρωτοβουλίας που συγκροτήθηκε από αρκετούς εργαζόμενους. Έπειτα από συναντήσεις και ανταλλαγή απόψεων συντάχθηκε ιδρυτική πράξη η οποία περιείχε την απόφαση των Ιδρυτικών Μελών να ιδρύσουν εργατικό σωματείο ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και να υπαχθούν στις διατάξεις του καταστατικού. Εκλέχτηκε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με πρωτοβουλία του οποίου συντάχθηκε σχέδιο καταστατικού, το οποίο έπειτα από Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών έγινε δεκτό, υπογράφτηκε από όλους και υποβλήθηκε στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης για έγκριση 30-11-1883. Με την υπ΄ αριθμόν 22 από 20-1-1984 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης το καταστατικό εγκρίθηκε και ο Σύλλογος καταχωρήθηκε στο βιβλίο των σωματείων, με τον αύξοντα αριθμό μητρώου 405 και ημερομηνία 22-3-1984. Η σύσταση του συλλόγου δημοσιεύτηκε και στον τοπικό τύπο.

Οι πρώτες εκλογές πραγματοποιήθηκαν στις .../.../84

Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλογου ήταν:

 1. Πλωμαρίτης Ευστράτιος του Αθανασίου
 2. Κορδώνης Χρήστος του Γεωργίου
 3. Κομνηνού Νίκη συζ.Αργύρη
 4. ;;;; Άθως του Ιωάννη
 5. Σημαντήρη Ειρήνη του Ευστρατίου
 6. Παλαιολογος Τιμολέων του Γεωργίου
 7. Κουγέλλης Βασίλης του Γρηγορίου
 8. Σαράντου Ειρήνη συζ. Σαράντου
 9. Μακαρώνης Βασίλης του Παναγιώτη
 10. Κουρόγλου Μαρία του Βασιλείου
 11. Παπά Μαρία του Γεωργίου
 12. Γεωργούσης Γεώργιος του Νικολάου
 13. Μύιγια Μαρία του Στυλιανού
 14. Λενέτης Γιάννης του Παναγιώτου
 15. Μαυρομιχάλης Ιωάννης του Στυλιανού
 16. Λεβεντέλλης Παναγιώτης του Νικολάου
 17. Μωραίτης Σωκράτης του Παναγιώτου
 18. Χοχλάκας Θεόδωρος του Ιερώνυμου
 19. Διακάκη Ελένη του Γεωργίου
 20. Μουτάφη Ανδρονίκη του Παναγιώτου
 21. Μπρούμας Γεώργιος του Αντωνίου
 22. Μανωλέλλης Χρήστος του Ευστρατίου
 23. Πανταζής Νίκος του Ιωάννου