ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ BFIT

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ BFIT (Ζωοδόχου Πηγής 89, τηλ.2251027255) Προσφορά προς τους εργαζομένους του Νοσοκομείου Μυτιλήνης 2 μήνες 60 ευρώ 3 μήνες 75 ευρώ 6 μήνες 140 ευρώ και 10 μέρες πάγωμα Η προσφορά περιλαμβάνει τα πλήρη προγράμματα της αίθουσας. Η τιμή αναφέρετε σε πληρωμή μετρητής και μόνο.