ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο σύλλογος συνεργάζεται με το παρακάτω δικηγορικό Γραφείο ώστε να εξασφαλίσει νομική υποστήριξη που μπορεί να αξιοποιηθεί από όλα τα μέλη του συλλόγου. Για σχετικές πληροφορίες απευθυνθείτε στα μέλη του ΔΣ.
Δικηγορικό Γραφείο: Στρατή Ν. Πέτρου –Ραλλούς Ιγν. Τσακαρέλου
Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 5. Τηλ. 2251040401 & 40303
φαξ. 2251040401 email:spetroulaw@gmail.com