ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 12/10 /2017
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 372
ΤΗΛ. 2251026666 ΕΣΩΤ. 5619
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ wwwsernomy.gr
E-mail: sernomyinfo@yahoo.com

Προς Δ/κση
Μέλη ΔΣ Νοσοκομείου

ΘΕΜΑ: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Πληροφορηθήκαμε ότι με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, δόθηκε παράταση έως τις 15-12-2017 για υποβολή προτάσεων στην 3η πρόσκληση του Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για έργα «επέκτασης, αναβάθμισης των υποδομών δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας».
Όπως καλά γνωρίζεται το κτίριο της ψυχιατρικής κλινικής έχει πολλά προβλήματα όπως φάνηκε και στον τελευταίο σεισμό. Πρόσφατα ,είχαμε πτώση μέρους της τοιχοποιίας του μπαλκονιού. Γενικά σαν χώρος δεν έχει σχεδόν καμία προδιαγραφή για ψυχιατρική κλινική και γενικότερα για φιλοξενία ασθενών.
Με το υπ. αρ. πρ. 722 16-01-17 και υπ. αρ. πρ. 9996 16-06-17 έγγραφα της διευθύντριας της ψυχιατρικής έχει τονιστεί επανειλημμένως το πρόβλημα στέγασης της κλινικής.
Σας ζητούμε και εφόσον οι προθεσμίες το επιτρέπουν να ενεργήσετε ώστε να κατατεθεί πρόταση ένταξης κατασκευής ή επισκευής κτιρίου κατάλληλου για ψυχιατρική κλινική μέσα στο προαναφερθέν πρόγραμμα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ