ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Μυτιλήνης (Σ.ΕΡ.ΝΟ.ΜΥ.) προκειμένου να διευκολύνει τα μέλη του, τους υπόχρεους στην κατάθεση του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ κάθε χρονιάς, εξασφάλισε την οικονομοτεχνική υποστήριξη από το λογιστικό γραφείο του Νικολάου Ορφανού.
Το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ θα το συμπληρώνει και θα το υποβάλει ο κάθε υπάλληλος μόνος του, αφού πάρει συμβουλές και υποστήριξη συμπλήρωσης από την υπάλληλο του λογιστικού γραφείου Πιπίνη Σταυρούλα.
Τηλ. 2251040115