Απόφαση –Ανακοίνωση Της Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών του ΣΕΡΝΟΜΥ

Την Δευτέρα 27/11/2017 κατά την εκλοογοαπολογιστική συνέλευση εκλέχτηκε Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών [ΕΕΕ]για την πραγματοποίηση των  Εκλογών του ΣΕΡΝΟΜΥ που θα γίνουν την Πέμπτη 14/12/17 από 7πμ έως 5μμ.

Τα μέλη της ΕΕΕ είναι Τσακιρέλλης Σπύρος ,  Τζανή Μαρία  Τσολάκου  Κωνσταντίνα  ως τακτικά & Παπαδάκη Αφροδίτη , Πετρέλλης Γιώργος ως αναπληρωματικά.

Αποφασίστηκε καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης  των υποψηφιοτήτων  να είναι η  Παρασκευή  1/12/2017 2μμ .

Αυτές θα κατατίθενται στο Τσακιρέλλη Σπύρο  Υπάλληλο του  Γραφείου Προσωπικού.

 

Η Εφορευτική  Επιτροπή  Εκλογών