ΨΗΦΙΣΜΑ για τη συνάδελφο Κουτσοπούλου και τον αυταρχισμό της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι στις 14/7 η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ εκδικητικά έπαυσε τη γνωστή συνδικαλίστρια και μέλος της Αριστερής Συσπείρωσης Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ από τη θέση της υπεύθυνης ψυχιάτρου της μονάδας του Άγιου Σάββα και τη μετακίνησε σε άλλη μονάδα. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη από τις κινήσεις εκφοβισμού που εφραμόζει η διοίκηση σε όσους διαφωνούν ή αντιστέκονται.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες στο blog της ΑΡΣΥ http://aristerisyspeirosi.blogspot.gr/ και του Σωματείουhttp://okanalaboursunion.blogspot.gr/ . Επίσης μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ εδώ:http://www.okana.gr/2012-01-12-13-29-02/anakoinoseis/item/1112-anakoinosidsioulios2017

 

Θα βοηθούσε πολύ τόσο τη συναδέλφισσα όσο και κυρίως το σωματείο και τους υπόλοιπους εργαζόμενους εάν μπορούσαν να βγουν κάποια ψηφίσματα και να σταλούν στο σωματείο και στη διοίκηση του ΟΚΑΝΑ (πχ president@okana.gr

Διαδώστε ελεύθερα σε άλλα σωματεία το κείμενο που ακολουθεί και επισυνάπτεται ή φτιάξτε ένα δικό σας.

Ευχαριστούμε πολύ

 

 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ για τη συνάδελφο Κουτσοπούλου και τον αυταρχισμό της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ

Την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 η εργαζόμενη του ΟΚΑΝΑ Έμμυ Κουτσοπούλου, υπεύθυνη ψυχίατρος της Μονάδας Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, που εδρεύει στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, πληροφορήθηκε με fax ότι από Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017, παύεται από υπεύθυνη και μετακινείται σε άλλη μονάδα. Για την πειθαρχική παύση και μετακίνηση δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας διαδικασίες, ενώ δεν δόθηκε καθόλου χρόνος στην εργαζόμενη να οργανώσει την αποχώρηση της από τη μονάδα, γεγονός που αποτελεί παραβίαση στοιχειωδών κανόνων ορθής κλινικής πρακτικής, όταν μιλάμε για θεραπεία ατόμων και μάλιστα εξαρτημένων. 

 

Η κ. Κουτσοπούλου είναι γνωστή συνδικαλίστρια στον ΟΚΑΝΑ: έχει υπάρξει επί σειρά ετών Αντιπρόεδρος του Σωματείου και αυτή την περίοδο είναι εκλεγμένο μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συλλόγου Εργαζομένων (ΕΠΕΣΥ) και αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του Σωματείου. Η παύση της συναδέλφου έγινε λίγες μόνο μέρες μετά την αντίδραση που προκάλεσε συγκεκριμένο κείμενο της ΕΠΕΣΥ, το οποίο αφορούσε στη χρήση ξηρών αντιδραστηρίων που μειώνουν την ακρίβεια των απαραίτητων για μονάδες υποκατάστασης τοξικολογικών ελέγχων, και στην καταγγελία επιλεκτικών παρεμβάσεων της Διοίκησης σε θεραπευτικά θέματα των Μονάδων.

 

Οι πραγματικοί λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση τη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ είναι η επί σειρά ετών στράτευση της συναδέλφου στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και των εξαρτημένων,  τόσο σε επιστημονικό όσο και σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Η ανάγκη χρήσης δικαιολογιών (αναποτελεσματικότητα στον χειρισμό διενέξεων μεταξύ μελών του προσωπικού της μονάδας) απλά επιβεβαιώνει την στοχοποίηση της εργαζόμενης και το αδιέξοδο της  Διοίκησης του Οργανισμού, η οποία αναγκάζεται πλέον να ξεπεράσει το στάδιο των απειλών και των συκοφαντιών και να προχωρήσει σε πειθαρχικές μετακινήσεις εργαζομένων και παύσεις υπευθύνων, προκειμένου να εφαρμόσει την πολιτική των μνημονίων στον χώρο της αντιμετώπισης της εξάρτησης. 

 

 

Απαιτούμε την άμεση αναίρεση της παύσης που αφορά στην κ. Κουτσοπούλου, καθώς και όλων των μέχρι σήμερα εκδικητικών αποφάσεων της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ που αφορούν παύσεις και μετακινήσεις εργαζομένων και στοχεύουν στον εκφοβισμό και στην τρομοκράτηση των εργαζομένων. 

Αγαπητοί συνάδελφοι στις 14/7 η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ εκδικητικά έπαυσε τη γνωστή συνδικαλίστρια και μέλος της Αριστερής Συσπείρωσης Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ από τη θέση της υπεύθυνης ψυχιάτρου της μονάδας του Άγιου Σάββα και τη μετακίνησε σε άλλη μονάδα. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη από τις κινήσεις εκφοβισμού που εφραμόζει η διοίκηση σε όσους διαφωνούν ή αντιστέκονται.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες στο blog της ΑΡΣΥ http://aristerisyspeirosi.blogspot.gr/ και του Σωματείουhttp://okanalaboursunion.blogspot.gr/ . Επίσης μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ εδώ:http://www.okana.gr/2012-01-12-13-29-02/anakoinoseis/item/1112-anakoinosidsioulios2017

 

Θα βοηθούσε πολύ τόσο τη συναδέλφισσα όσο και κυρίως το σωματείο και τους υπόλοιπους εργαζόμενους εάν μπορούσαν να βγουν κάποια ψηφίσματα και να σταλούν στο σωματείο και στη διοίκηση του ΟΚΑΝΑ (πχ president@okana.gr

Διαδώστε ελεύθερα σε άλλα σωματεία το κείμενο που ακολουθεί και επισυνάπτεται ή φτιάξτε ένα δικό σας.

Ευχαριστούμε πολύ

 

 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ για τη συνάδελφο Κουτσοπούλου και τον αυταρχισμό της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ

Την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 η εργαζόμενη του ΟΚΑΝΑ Έμμυ Κουτσοπούλου, υπεύθυνη ψυχίατρος της Μονάδας Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, που εδρεύει στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, πληροφορήθηκε με fax ότι από Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017, παύεται από υπεύθυνη και μετακινείται σε άλλη μονάδα. Για την πειθαρχική παύση και μετακίνηση δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας διαδικασίες, ενώ δεν δόθηκε καθόλου χρόνος στην εργαζόμενη να οργανώσει την αποχώρηση της από τη μονάδα, γεγονός που αποτελεί παραβίαση στοιχειωδών κανόνων ορθής κλινικής πρακτικής, όταν μιλάμε για θεραπεία ατόμων και μάλιστα εξαρτημένων. 

 

Η κ. Κουτσοπούλου είναι γνωστή συνδικαλίστρια στον ΟΚΑΝΑ: έχει υπάρξει επί σειρά ετών Αντιπρόεδρος του Σωματείου και αυτή την περίοδο είναι εκλεγμένο μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συλλόγου Εργαζομένων (ΕΠΕΣΥ) και αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του Σωματείου. Η παύση της συναδέλφου έγινε λίγες μόνο μέρες μετά την αντίδραση που προκάλεσε συγκεκριμένο κείμενο της ΕΠΕΣΥ, το οποίο αφορούσε στη χρήση ξηρών αντιδραστηρίων που μειώνουν την ακρίβεια των απαραίτητων για μονάδες υποκατάστασης τοξικολογικών ελέγχων, και στην καταγγελία επιλεκτικών παρεμβάσεων της Διοίκησης σε θεραπευτικά θέματα των Μονάδων.

 

Οι πραγματικοί λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση τη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ είναι η επί σειρά ετών στράτευση της συναδέλφου στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και των εξαρτημένων,  τόσο σε επιστημονικό όσο και σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Η ανάγκη χρήσης δικαιολογιών (αναποτελεσματικότητα στον χειρισμό διενέξεων μεταξύ μελών του προσωπικού της μονάδας) απλά επιβεβαιώνει την στοχοποίηση της εργαζόμενης και το αδιέξοδο της  Διοίκησης του Οργανισμού, η οποία αναγκάζεται πλέον να ξεπεράσει το στάδιο των απειλών και των συκοφαντιών και να προχωρήσει σε πειθαρχικές μετακινήσεις εργαζομένων και παύσεις υπευθύνων, προκειμένου να εφαρμόσει την πολιτική των μνημονίων στον χώρο της αντιμετώπισης της εξάρτησης. 

 

 

Απαιτούμε την άμεση αναίρεση της παύσης που αφορά στην κ. Κουτσοπούλου, καθώς και όλων των μέχρι σήμερα εκδικητικών αποφάσεων της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ που αφορούν παύσεις και μετακινήσεις εργαζομένων και στοχεύουν στον εκφοβισμό και στην τρομοκράτηση των εργαζομένων. 

Image: