Πρόταση εισαγωγής συντελεστή διόρθωσης λόγο νησιωτικότητας στο νέο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Πρόταση εισαγωγής  συντελεστή  διόρθωσης λόγο νησιωτικότητας  στο νέο  πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων του ΕΣΥ

     Μετά από απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ  δόθηκε  από το Υπ. Υγείας για διαβούλευση εισηγητικό κείμενο του νέου πλαισίου οργάνωσης των Νοσοκομείων του ΕΣΥ. Για την στελέχωση  προτείνονται οι παρακάτω συντελεστές υπολογισμού των οργανικών θέσεων κάθε υπηρεσίας πολλαπλασιαζόμενοι επί τον αριθμό των οργανικών κλινών:

 • Για ιατρική υπηρεσία 0,50-0,55
 • για την νοσηλευτική υπηρεσία 1,35-1,40
 • για την υπηρεσία επιστημόνων, τεχνολόγων και επαγγελματιών υγείας 0,25-0,30
 • για την διοικητική – οικονομική- υπηρεσία 0,20-0,
 •  και για την τεχνική υπηρεσία 0,080 –0,10

     Αυτή η πρόταση ως προς την στελέχωση ουσιαστικά κινείται στην ίδια λογική του υφιστάμενου  Ενιαίου Πλαισίου Οργάνωσης  των Νοσοκομείων όπως ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 87 του 1986  που καθορίζει την  δύναμη του προσωπικού μόνο  από τον αριθμό κλινών του νοσοκομείου χωρίς να λαμβάνει  υπόψη τις ειδικές  και αυξημένες απαιτήσεις στελέχωσης λόγω νησιωτικότητας.

     Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης εξυπηρετεί ένα ακριτικό νησί 90.000  κατοίκων , εφημερεύει κάθε μέρα & είναι η μοναδική μονάδα υγείας  που προσφέρει 2βαθμιες & 3βαθμιες υπηρεσίας υγείας.

     Στο νησί έχουν την έδρα τους:

 • το πανεπιστήμιο Αιγαίου και διαμένουν  6.500 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,
 • η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 • τμήματα της αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
 • το σύνολο των περιφερειακών τμημάτων Αστυνομίας, πυροσβεστικής κλπ.
 • η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής.

     Επίσης το νησί  και το νοσοκομείο  τα τελευταία χρόνια δέχεται εξαιρετικά μεγάλη πίεση από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές,  γεγονός που δείχνει ότι θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια ακόμα.

     Στο νοσοκομείο  για διάφορους λόγους έχουν αναπτυχθεί επί  πλέον κλινικές και μονάδες που απαιτούν πολλαπλάσιο προσωπικό από τις κοινές χειρουργικές και παθολογικές κλινικές.

 • ΜΕΘ με 8 κλίνες [εξυπηρετεί και τα γύρω νησιά]
 • Μονάδα Εμφραγμάτων με 6 κλίνες
 • Μονάδα Τεχνικού Νεφρού 20 κλίνες ΜΤΝ
 • Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
 • Χειρουργείο  με 5 κλίνες [με εκτός των άλλων με Θωρακοχειρουργικά , Αγγειοχειρουργικά , Νευροχειρουργικά περιστατικά]
 • Ψυχιατρική  με 10 κλίνες,
 • Ογκολογικό-Αιματολογικό-Χημειοθεραπείες.
 • Πολλά διαγνωστικά τμήματα. Εκτός των άλλων: Αξονικός-Μαγνητικός-Υπέρηχος-Μαστογράφος.
 • Έχουμε Ιατροδικαστή με αρμοδιότητες σε όλο το Β. Αιγαίο.
 • Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.
 • Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης [ΚΕΦΙΑΠ]

Επίσης  πρέπει να αναφερθεί ότι σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στο νοσοκομείο Αιμοδυναμικό & Μονάδα Νεογνών. Τέλος ότι στους σχεδιασμούς είναι να δημιουργηθεί στο νησί Μόνιμη  Βάση  Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ.

Από όσα μου είναι γνωστά δεν πρέπει να υπάρχει άλλο νοσοκομείο 250 κλινών στην ηπειρωτική Ελλάδα που να έχει αναπτύξει ανάλογες κλινικές και μονάδες,  καθότι εκεί υπάρχει η δυνατότητα χωρικής κατανομής πολλών εξ αυτών σε  γειτονικά νοσοκομεία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους πρέπει:

 1. Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης να αναλάβει ρόλο Νοσοκομείου Αναφοράς στο Βόρειο Αιγαίο και να του δοθεί ο χαρακτηρισμός & οι αρμοδιότητες  του Περιφερειακού Νοσοκομείου. [Κατ’ εξαίρεση τα νοσοκομεία των νησιών να μπορούν να είναι περιφερειακά με 250 κλίνες]
 2. Για τον καθορισμό της  δύναμης του προσωπικού να υπάρχει συντελεστής διόρθωσης λόγω νησιωτικότητας που να επιτρέπει την επιπλέον στελέχωση τουλάχιστον κατά 20%*.

* 1-Αυτό προφανώς θα ισχύσει και για άλλα νοσοκομεία όπως της  Ρόδου. 2-Το ίδιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να παραχθεί εφόσον αυξάνονταν οι κλίνες του νοσοκομείου από 250 σε 300.

 

 

Συμπληρωματικά με την ευκαιρία  της  παραπάνω πρότασης ας μου επιτραπεί να διατυπώσω  ακόμα ορισμένες  σκέψεις σχετικά με το προτεινόμενο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων του ΕΣΥ:

 • Συνεχίζει να μιλά για διασυνδεόμενα νοσοκομεία – Αυτό ενδεχομένως έχει νόημα και εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς στην Ηπειρωτική   Ελλάδα. Στην περίπτωση των νήσων Λέσβου  & Λήμνου πρέπει να γίνει άμεσα  η διακοπή της Διασύνδεσης των Νοσοκομείων.
 • Συνεχίζει να προβλέπει ότι κάποιες υπηρεσίες του νοσοκομείου θα δίνονται σε ιδιωτικά συνεργεία.-Να υπάρξει πρόβλεψη  ώστε η Καθαριότητα, η Σίτιση, η Φύλαξη, το ραφείο, τα πλυντήρια, η Τεχνική υποστήριξη και ότι άλλο δίνεται σε ιδιώτη να παρέχετε από μόνιμους υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προβλεφτούν υψηλότερα ποσοστά στελέχωσης  για την Διοικητική υπηρεσία.
 •  Είναι ευκαιρία  με το νέο πλαίσιο  να συσταθούν  σε όλα τα νοσοκομεία  της χώρας Επιτροπές  Υγιεινής και Ασφάλειας και να προβλέπονται θέσεις  Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού  Ασφαλείας.

 

 

Κουτσοβίλης Κώστας

Προϊστάμενος Παιδιατρικής κλινικής Νοσοκομείου Μυτιλήνης

Αντιπρόεδρος ΔΣ Συλ. Εργαζομένων του Νοσοκομείου

 

 

 

Image: