Ιδιωτικά συνεργεία εστίασης και φύλαξης

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΘΕΜΑ 4: Ιδιωτικά συνεργεία εστίασης και φύλαξης

Επειδή από τους εργαζόμενους στα ιδιωτικά συνεργεία εστίασης και φύλαξης μας έχουν μεταφερθεί
προβλήματα παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας μη καταβολής επιδομάτων κ.α. σε αντίθεση
με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα που για 1η φορά όλα κύλισαν ομαλά καλούμε το ΔΣ
να ασχοληθεί σε συνεδρίαση του με το θέμα και να προβεί σε καταγγελία στο ΣΕΠΕ Λέσβου.